Vietnamita | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kedves John!
Gửi Vi,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Kedves Anya / Apa!
Gửi bố / mẹ,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Kedves Jerome bácsi!
Cháu chào chú Triều,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Szia John!
Lam thân mến,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Szia John!
Thương thân mến,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John!
Tùng à,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Kedvesem / Drágám!
Gửi bạn,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Anh / Em thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Drága John!
Trúc thân yêu,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Köszönöm az e-mailedet.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Se usa para responder a una correspondencia
Jó volt újra hallani felőled.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Se usa para responder a una correspondencia
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Olyan régóta nem beszéltünk.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Azért írok, hogy elmondjam...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Van már programod...?
Bạn có rảnh vào...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Örömmel hallottam, hogy ...
Mình rất vui khi được biết...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Sajnálattal hallottam, hogy...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... üdvözletét küldi.
... gửi lời chào cho bạn.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Add át üdvözletemet ....
Cho mình gửi lời chào tới...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Várom válaszodat.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Írj vissza hamar.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Írj, ha ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Írj, amint többet tudsz.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Vigyázz magadra.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Szeretlek.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Se usa al escribirle a la pareja
Legjobbakat!
Thân ái,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kívánom a legjobbakat!
Thân,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Üdvözlettel,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Legjobbakat!
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Szeretettel,
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Szeretettel,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Sok puszi, / Szeretettel,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares