Rumano | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dear John,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hello John,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hey John,
Bună Andrei!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
Salut Andrei!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Thank you for your E-mail.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Se usa para responder a una correspondencia
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Se usa para responder a una correspondencia
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
It was so kind of you to write / invite / send…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Please add me on...messenger. My username is…
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
…sends his/her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Send me news, when you know anything more.
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
I love you.
Te iubesc!
Se usa al escribirle a la pareja
Best wishes,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
With best wishes,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
All the best,
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
All my love,
Cu toată dragostea,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Lots of love,
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Much love,
Cu mult drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares