Rumano | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Caro Luca,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Cari mamma e papà,
Dragă Mamă/Tată,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Caro zio Flavio,
Dragă unchiule Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Ciao Matteo,
Dragă Andrei,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Ciao Matty!
Bună Andrei!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Luca,
Salut Andrei!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Tesoro,
Draga mea,/Dragul meu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Amore,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Amore mio,
Dragul meu Andrei,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Grazie per la tua e-mail.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Se usa para responder a una correspondencia
Che bello sentirti!
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Se usa para responder a una correspondencia
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Hai già dei piani per...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Sono felice di annunciarti che...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Sono davvero felice di sapere che...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mi dispiace molto doverti dire che...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mi dispiace sapere che...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...ti manda i suoi saluti.
... îţi transmite toată dragostea.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Salutami...
Salută pe ...din partea mea.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Scrivimi presto.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Rispondimi presto.
Scrie-mi înapoi curând.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Rispondimi non appena...
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Trimite-mi un răspuns când... .
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Stammi bene.
Aveţi grijă de voi!
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ti amo.
Te iubesc!
Se usa al escribirle a la pareja
I migliori auguri
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Con i migliori auguri
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cari saluti
Cele mai calde urări,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Tante belle cose
Toate cele bune,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Un abbraccio,
Cu toată dragostea,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Con tanto amore
Cu drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Tanti cari saluti
Cu mult drag,
Informal, se usa al escribirles a familiares