Sueco | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

太郎君へ
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
お母さんへ/お父さんへ
Hej mamma/pappa,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
太郎おじさんへ
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
太郎君へ
Hallå John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
太郎君へ
Hej John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
太郎君、
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
太郎へ
Min älskling,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
太郎へ
Raring,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
太郎へ
Min käre John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
メールをくれてありがとう。
Tack för ditt mejl.
Se usa para responder a una correspondencia
メールをもらってうれしかったよ。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
長い間連絡を取っていなかったよね。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

喜んで・・・・を報告します。
Jag skriver för att berätta att ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
・・・・に何か予定はありますか?
Har ni några planer för ...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
・・・・を喜んで報告します。
Jag är glad att kunna berätta att ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
・・・・を聞いてうれしかったです。
Jag är glad att höra att ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
残念だけど・・・・を報告します。
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
・・・・がよろしく言っていたよ。
... hälsar.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Hälsa ... från mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
お返事を楽しみに待っています。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
返信を待っています。
Mejla mig så fort som möjligt.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
・・・・の時はまた連絡してください。
Mejla mig gärna när ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
何かあったらまた連絡してください。
Mejla mig så fort du vet något mer.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
元気でね
Sköt om dig.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
好きだよ
Jag älskar dig.
Se usa al escribirle a la pareja
じゃあね
Hälsningar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
じゃあね
Hjärtliga hälsningar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
よろしく
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
元気でね
Jag önskar dig allt gott,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
体に気をつけてね
Många kramar,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
元気でね
Puss och kram,
Informal, se usa al escribirles a familiares
元気でね
Kramisar,
Informal, se usa al escribirles a familiares