Alemán | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Cześć Michale,
Lieber Johannes,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Droga Mamo/Drogi Tato,
Liebe(r) Mama / Papa,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Drogi Wujku,
Lieber Onkel Hieronymus,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Cześć Michale,
Hallo Johannes,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej Janku,
Hey Johannes,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Janku,
Johannes,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Mój Drogi/Moja Droga,
Mein(e) Liebe(r),
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mein(e) Liebste(r),
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Najdroższy/Najdroższa,
Liebster Johannes,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dziękuję za Twojego maila.
Vielen Dank für Deine Email.
Se usa para responder a una correspondencia
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Se usa para responder a una correspondencia
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Piszę, by przekazać Ci...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Czy masz już plany na...?
Hast Du schon Pläne für...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Ucieszyłem się słysząc, że...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Z przykrością piszę, że...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Tak przykro mi słyszeć, że...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
Pozdrowienia od...
... grüßt herzlich.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Pozdrów ode mnie...
Bitte grüße... von mir.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Czekam na Twoją odpowiedź.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz szybko.
Schreib mir bitte bald zurück.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz, gdy...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trzymaj się ciepło.
Mach's gut.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kocham Cię.
Ich liebe Dich.
Se usa al escribirle a la pareja
Pozdrawiam serdecznie,
Herzliche Grüße
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Pozdrawiam ciepło,
Mit besten Grüßen
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Serdecznie pozdrawiam,
Beste Grüße
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam,
Alles Gute
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Buziaki,
Alles Liebe
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam serdecznie,
Alles Liebe
Informal, se usa al escribirles a familiares
Mnóstwo buziaków,
Alles Liebe
Informal, se usa al escribirles a familiares