Chino | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Cześć Michale,
亲爱的约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Droga Mamo/Drogi Tato,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Drogi Wujku,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Cześć Michale,
你好,约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej Janku,
嘿,约翰,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Janku,
约翰,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Mój Drogi/Moja Droga,
我亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
我最亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Najdroższy/Najdroższa,
最亲爱的约翰,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dziękuję za Twojego maila.
谢谢您的邮件。
Se usa para responder a una correspondencia
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
很高兴再次收到您的来信。
Se usa para responder a una correspondencia
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
对不起,这么久没有给你写信。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Piszę, by przekazać Ci...
我给您写信是为了告诉您...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Czy masz już plany na...?
你对...有什么计划吗?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
非常感谢发送/邀请/附上...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Z przyjemnością powiadamiam, że...
很高兴宣布...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Ucieszyłem się słysząc, że...
听到...我非常高兴
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Z przykrością piszę, że...
很遗憾地告诉你们...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Tak przykro mi słyszeć, że...
听到...很遗憾
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
请在...上加我,我的用户名是...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
Pozdrowienia od...
...致上他/她的祝福。
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Pozdrów ode mnie...
代我向...问好。
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Czekam na Twoją odpowiedź.
我期待着尽快能收到您的回复。
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz szybko.
尽快回复。
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz, gdy...
当...,请回复我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
如果你有更多消息,请发送给我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trzymaj się ciepło.
保重。
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kocham Cię.
我爱你。
Se usa al escribirle a la pareja
Pozdrawiam serdecznie,
衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Pozdrawiam ciepło,
致以最衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Serdecznie pozdrawiam,
最衷心的问候,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam,
一切顺利,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Buziaki,
致以我的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam serdecznie,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Mnóstwo buziaków,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares