Coreano | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Cześć Michale,
정아에게
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Droga Mamo/Drogi Tato,
어머니께/ 아버지께
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Drogi Wujku,
작은 삼촌께
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Cześć Michale,
안녕 수지야!
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej Janku,
수지야!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Janku,
수지!
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Mój Drogi/Moja Droga,
나의 사랑 ... 에게
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Najdroższy/Najdroższa,
사랑하는 부인,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dziękuję za Twojego maila.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Se usa para responder a una correspondencia
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Se usa para responder a una correspondencia
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Piszę, by przekazać Ci...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Se usa cuando tienes noticias importantes
Czy masz już plany na...?
..관련 계획이 있으십니까?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Z przyjemnością powiadamiam, że...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Ucieszyłem się słysząc, że...
... 듣게 되어 기뻐
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Z przykrością piszę, że...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Tak przykro mi słyszeć, że...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
Pozdrowienia od...
...도 안부를 물어보십니다.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Pozdrów ode mnie...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Czekam na Twoją odpowiedź.
곧 답장 받길 기대할게.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz szybko.
곧 답장 써주십시오.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz, gdy...
...면 답장을 주십시오.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trzymaj się ciepło.
건강히 지내세요.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kocham Cię.
사랑해요.
Se usa al escribirle a la pareja
Pozdrawiam serdecznie,
좋은 하루 보내세요.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Pozdrawiam ciepło,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Serdecznie pozdrawiam,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam,
사랑하는 마음 담아.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Buziaki,
사랑하는 마음과 함께.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam serdecznie,
사랑과 함께 보냅니다.
Informal, se usa al escribirles a familiares
Mnóstwo buziaków,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informal, se usa al escribirles a familiares