Holandés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Cześć Michale,
Beste Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Droga Mamo/Drogi Tato,
Beste mama / papa
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Drogi Wujku,
Beste oom Jeroen
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Cześć Michale,
Hallo Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej Janku,
Hoi Jan
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Janku,
Jan
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Mój Drogi/Moja Droga,
Lieve ...
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Liefste ...
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Najdroższy/Najdroższa,
Lieve Jan
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dziękuję za Twojego maila.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Se usa para responder a una correspondencia
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Piszę, by przekazać Ci...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Czy masz już plany na...?
Heb je al plannen voor ...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Ucieszyłem się słysząc, że...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Z przykrością piszę, że...
Helaas moet ik je melden dat ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Tak przykro mi słyszeć, że...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
Pozdrowienia od...
... doet jou de groeten.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Pozdrów ode mnie...
Doe ... de groeten namens mij.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Czekam na Twoją odpowiedź.
Ik hoop snel van jou te horen.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz szybko.
Schrijf me snel terug.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Odpisz, gdy...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trzymaj się ciepło.
Het ga je goed.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kocham Cię.
Ik hou van je.
Se usa al escribirle a la pareja
Pozdrawiam serdecznie,
Hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Pozdrawiam ciepło,
Met hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Serdecznie pozdrawiam,
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam,
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Buziaki,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Ściskam serdecznie,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Mnóstwo buziaków,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares