Alemán | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Lieber Johannes,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Liebe(r) Mama / Papa,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Lieber Onkel Hieronymus,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Hallo Johannes,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Hey Johannes,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
Johannes,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
Mein(e) Liebe(r),
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mein(e) Liebste(r),
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Liebster Johannes,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Vielen Dank für Deine Email.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Hast Du schon Pläne für...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... îţi transmite toată dragostea.
... grüßt herzlich.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Salută pe ...din partea mea.
Bitte grüße... von mir.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Schreib mir bitte bald zurück.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trimite-mi un răspuns când... .
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Mach's gut.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
Ich liebe Dich.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
Herzliche Grüße
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Mit besten Grüßen
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Beste Grüße
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
Alles Gute
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
Alles Liebe
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Alles Liebe
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Alles Liebe
Informal, se usa al escribirles a familiares