Chino | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
亲爱的约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
你好,约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
嘿,约翰,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
约翰,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
我亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
我最亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
最亲爱的约翰,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
谢谢您的邮件。
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
很高兴再次收到您的来信。
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
对不起,这么久没有给你写信。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
我给您写信是为了告诉您...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
你对...有什么计划吗?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
非常感谢发送/邀请/附上...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
很高兴宣布...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
听到...我非常高兴
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
很遗憾地告诉你们...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
听到...很遗憾
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
请在...上加我,我的用户名是...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... îţi transmite toată dragostea.
...致上他/她的祝福。
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Salută pe ...din partea mea.
代我向...问好。
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
我期待着尽快能收到您的回复。
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
尽快回复。
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
当...,请回复我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trimite-mi un răspuns când... .
如果你有更多消息,请发送给我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
保重。
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
我爱你。
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
致以最衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
最衷心的问候,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
一切顺利,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
致以我的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares