Francés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Cher Albert,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Chère Maman / Cher Papa,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Cher Oncle Maurice,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Salut André,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Coucou Sébastien,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
Louis,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
Mon chéri / Ma chérie,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Mon cher Thomas,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Merci pour votre courriel.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Je t'écris pour te dire que...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
J'ai le regret de vous informer que...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... îţi transmite toată dragostea.
...envoie ses salutations.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Salută pe ...din partea mea.
Dis bonjour à...de ma part.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Écris-moi vite.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Écris-moi quand...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trimite-mi un răspuns când... .
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Prends soin de toi.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
Je t'aime.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
Tous mes vœux,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Amitiés,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Amicalement,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
Bien à vous/toi,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
Tendrement,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Bises,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Bisous,
Informal, se usa al escribirles a familiares