Holandés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Beste Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Beste mama / papa
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Beste oom Jeroen
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Hallo Jan
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Hoi Jan
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
Jan
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
Lieve ...
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
Liefste ...
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Lieve Jan
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Heb je al plannen voor ...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Helaas moet ik je melden dat ...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... îţi transmite toată dragostea.
... doet jou de groeten.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Salută pe ...din partea mea.
Doe ... de groeten namens mij.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Ik hoop snel van jou te horen.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Schrijf me snel terug.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Schrijf me snel terug wanneer ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trimite-mi un răspuns când... .
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Het ga je goed.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
Ik hou van je.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
Hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Met hartelijke groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
Groeten,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Liefs,
Informal, se usa al escribirles a familiares