Inglés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dragă Andrei,
Dear John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dragă Mamă/Tată,
Dear Mum / Dad,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dragă unchiule Andrei,
Dear Uncle Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Dragă Andrei,
Hello John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Bună Andrei!
Hey John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Salut Andrei!
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Draga mea,/Dragul meu,
My Dear,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Iubitul meu, / Iubita mea,
My Dearest,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dragul meu Andrei,
Dearest John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Thank you for your E-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
It was good to hear from you again.
Se usa para responder a una correspondencia
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
I am very sorry I haven't written for so long.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
It's such a long time since we had any contact.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
I am writing to tell you that…
Se usa cuando tienes noticias importantes
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Have you made any plans for…?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
It was so kind of you to write / invite / send…
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
I am delighted to announce that…
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Am aflat cu plăcere faptul că...
I was delighted to hear that…
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
I am sorry to inform you that…
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
I was so sorry to hear that…
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Please add me on...messenger. My username is…
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... îţi transmite toată dragostea.
…sends his/her love.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Salută pe ...din partea mea.
Say hello to…for me.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
I look forward to hearing from you soon.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Scrie-mi înapoi curând.
Write back soon.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Trimite-mi un răspuns când... .
Do write back when…
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Trimite-mi un răspuns când... .
Send me news, when you know anything more.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Aveţi grijă de voi!
Take care.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Te iubesc!
I love you.
Se usa al escribirle a la pareja
Toate cele bune,
Best wishes,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
With best wishes,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cele mai calde urări,
Kindest regards,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Toate cele bune,
All the best,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu toată dragostea,
All my love,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Cu drag,
Lots of love,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Cu mult drag,
Much love,
Informal, se usa al escribirles a familiares