Alemán | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Hej John,
Lieber Johannes,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej mamma/pappa,
Liebe(r) Mama / Papa,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Hej farbror/morbror Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hallå John,
Hallo Johannes,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej John,
Hey Johannes,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
Johannes,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Min älskling,
Mein(e) Liebe(r),
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Raring,
Mein(e) Liebste(r),
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Min käre John,
Liebster Johannes,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Tack för ditt mejl.
Vielen Dank für Deine Email.
Se usa para responder a una correspondencia
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Se usa para responder a una correspondencia
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Jag skriver för att berätta att ...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Har ni några planer för ...?
Hast Du schon Pläne für...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Jag är glad att kunna berätta att ...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Jag är glad att höra att ...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... hälsar.
... grüßt herzlich.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Hälsa ... från mig.
Bitte grüße... von mir.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Mejla mig så fort som möjligt.
Schreib mir bitte bald zurück.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Mejla mig gärna när ...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Mejla mig så fort du vet något mer.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Sköt om dig.
Mach's gut.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag älskar dig.
Ich liebe Dich.
Se usa al escribirle a la pareja
Hälsningar,
Herzliche Grüße
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtliga hälsningar,
Mit besten Grüßen
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtligaste hälsningar,
Beste Grüße
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag önskar dig allt gott,
Alles Gute
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Många kramar,
Alles Liebe
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Puss och kram,
Alles Liebe
Informal, se usa al escribirles a familiares
Kramisar,
Alles Liebe
Informal, se usa al escribirles a familiares