Chino | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Hej John,
亲爱的约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hallå John,
你好,约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej John,
嘿,约翰,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
约翰,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Min älskling,
我亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Raring,
我最亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Tack för ditt mejl.
谢谢您的邮件。
Se usa para responder a una correspondencia
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Se usa para responder a una correspondencia
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Har ni några planer för ...?
你对...有什么计划吗?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Jag är glad att kunna berätta att ...
很高兴宣布...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Jag är glad att höra att ...
听到...我非常高兴
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
很遗憾地告诉你们...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
听到...很遗憾
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
请在...上加我,我的用户名是...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Mejla mig så fort som möjligt.
尽快回复。
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Mejla mig gärna när ...
当...,请回复我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Mejla mig så fort du vet något mer.
如果你有更多消息,请发送给我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Sköt om dig.
保重。
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag älskar dig.
我爱你。
Se usa al escribirle a la pareja
Hälsningar,
衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Många kramar,
致以我的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Puss och kram,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Kramisar,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares