Japonés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Hej John,
太郎君へ
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hallå John,
太郎君へ
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hej John,
太郎君へ
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
太郎君、
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Min älskling,
太郎へ
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Raring,
太郎へ
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Min käre John,
太郎へ
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Tack för ditt mejl.
メールをくれてありがとう。
Se usa para responder a una correspondencia
Det var roligt att du hörde av dig igen.
メールをもらってうれしかったよ。
Se usa para responder a una correspondencia
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Jag skriver för att berätta att ...
喜んで・・・・を報告します。
Se usa cuando tienes noticias importantes
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Jag är glad att kunna berätta att ...
・・・・を喜んで報告します。
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Jag är glad att höra att ...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
残念だけど・・・・を報告します。
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... hälsar.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Hälsa ... från mig.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
お返事を楽しみに待っています。
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Mejla mig så fort som möjligt.
返信を待っています。
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Mejla mig gärna när ...
・・・・の時はまた連絡してください。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Mejla mig så fort du vet något mer.
何かあったらまた連絡してください。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Sköt om dig.
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag älskar dig.
好きだよ
Se usa al escribirle a la pareja
Hälsningar,
じゃあね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Hjärtligaste hälsningar,
よろしく
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Många kramar,
体に気をつけてね
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Puss och kram,
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares
Kramisar,
元気でね
Informal, se usa al escribirles a familiares