Hindi | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
रीमा,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
शुभकामनाएं,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informal, se usa al escribirles a familiares