Tailandés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
ถึง จอห์น
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
สวัสดี จอห์น
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
จอห์น
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Gửi bạn,
ถึงสุดที่รัก
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
ถึง สุดที่รัก
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นที่รัก
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ขอให้โชคดีนะ
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
ขอให้โชคดีนะ
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
ขอให้คุณโชคดี
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
ด้วยความหวังดี
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
ด้วยความรัก
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
ด้วยความรัก
Informal, se usa al escribirles a familiares