Rumano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Sehr geehrter Herr,
Stimate Domn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Sehr geehrte Frau,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimate Domn/Doamnă,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimați Domni,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Sehr geehrte Damen und Herren,
În atenția cui este interesat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Lieber Herr Schmidt,
Dragă Andrei Popescu,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Zu meinen Stärken zählen...
Punctele mele forte sunt...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mein Fachgebiet ist...
Domeniul meu de bază este...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Stăpânesc foarte bine...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Cunosc la nivel mediu...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Sunt un utilizator experimentat de...
Se usa para referirse al software que manejas
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Abilităţi de comunicare excelente.
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
schlussfolgerndes Denken
Gândire deductivă.
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
logisches Denken
Gândire logică.
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
analytische Fähigkeiten
Abilităţi analitice.
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
hohe soziale Kompetenz
Abilităţi interpersonale bune.
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Verhandlungsgeschick
Abilităţi de negociere
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Präsentationsfähigkeiten
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referinţele pot fi solicitate de la...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Mit freundlichen Grüßen
Cu stimă,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Mit freundlichen Grüßen
Cu sinceritate,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hochachtungsvoll
Cu respect,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Herzliche Grüße
Toate cele bune,
Informal, entre socios de negocios que se tutean