Japonés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Vážený pane,
拝啓
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
拝啓
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane / Vážená paní,
拝啓
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
拝啓
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
関係者各位
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
拝啓 
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Milý Johne Smith,
拝啓
・・・・様
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje silné stránky jsou...
私の強みは・・・・
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
・・・・することで貢献することができます。
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Moje oblast odborných znalostí je...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Mám výbornou znalost...
・・・・語を話すことができます。
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Mám znalost...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Mám... roky/let zkušeností z práce...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
・・・・を使いこなすことができます。
Se usa para referirse al software que manejas
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Výborné komunikační schopnosti
コミュニケーション能力
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Dedukce
演繹的推理力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logické myšlení
論理的思考能力
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytické schopnosti
分析能力
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Dobré interpersonální schopnosti
対人能力
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Vyjednávací schopnosti
交渉能力
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Prezentační dovednosti
プレゼンテーション能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Můj životopis naleznete v příloze.
履歴書を同封いたしました。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Ohledně referencí se obraťte na...
・・・・から推薦状を頂きました。
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Na pohovor se mohu dostavit dne...
・・・・日なら伺うことができます。
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
S pozdravem,
敬具
Formal, nombre del destinatario desconocido
S pozdravem,
敬具
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
敬具
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
敬具
Informal, entre socios de negocios que se tutean