Turco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Vážený pane,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane / Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Sayın Yetkililer,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Yetkili makama / merciiye,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Sayın Melek Hanım,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Sayın Demet Hanım,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Milý Johne Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje silné stránky jsou...
Güçlü yanlarım ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Moje oblast odborných znalostí je...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Mám výbornou znalost...
... diline son derece hakimimdir.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Mám znalost...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Mám... roky/let zkušeností z práce...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Se usa para referirse al software que manejas
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Výborné komunikační schopnosti
Mükemmel iletişim becerisi
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Dedukce
Tümdengelim muhakemesi
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logické myšlení
Mantıklı düşünebilme
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytické schopnosti
Analitik düşünce
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Dobré interpersonální schopnosti
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Vyjednávací schopnosti
Anlaşma becerisi
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Prezentační dovednosti
Sunum becerisi
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Můj životopis naleznete v příloze.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Ohledně referencí se obraťte na...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Na pohovor se mohu dostavit dne...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
S pozdravem,
Saygılarımla,
Formal, nombre del destinatario desconocido
S pozdravem,
Tüm içtenliğimle,
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Saygılarımla,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Saygılar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean