Rumano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

尊敬的先生,
Stimate Domn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Stimate Domn/Doamnă,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Stimați Domni,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
În atenția cui este interesat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Andrei Popescu,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
我想申请...一职
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
目前我在...工作,我的主要职责包括...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

我对此工作很感兴趣,因为...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
我想为您工作,因为...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
我的强项是...
Punctele mele forte sunt...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
我很适合这个职位,因为...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
我的专长是…
Domeniul meu de bază este...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
即使在压力下我也能保持高标准。
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

我的母语是...,但我也会说...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
我熟练掌握...
Stăpânesc foarte bine...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
我能用...语进行工作交流
Cunosc la nivel mediu...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
我在...领域有...年工作经验
Am...ani de experienţă în domeniul...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
我是...的熟练使用者
Sunt un utilizator experimentat de...
Se usa para referirse al software que manejas
我相信我是...和...技能的良好结合
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
出色的沟通技能
Abilităţi de comunicare excelente.
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
演绎推理能力
Gândire deductivă.
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
逻辑性思考
Gândire logică.
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
分析技能
Abilităţi analitice.
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
良好的人际交往技能
Abilităţi interpersonale bune.
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
谈判技能
Abilităţi de negociere
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
观点陈述能力
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
附件中含有我的个人简历。
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
可以从...处获得推荐信
Referinţele pot fi solicitate de la...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
我可以在...的时候接受面试
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
此致
Cu stimă,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Cu respect,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Toate cele bune,
Informal, entre socios de negocios que se tutean