Turco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Yetkili makama / merciiye,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Melek Hanım,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Demet Hanım,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Alihan Erturan,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
我看到您于...在...上登的招聘信息
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
我想申请...一职
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

我对此工作很感兴趣,因为...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
我想为您工作,因为...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
我的强项是...
Güçlü yanlarım ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
我很适合这个职位,因为...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
我的专长是…
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
即使在压力下我也能保持高标准。
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

我的母语是...,但我也会说...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
我熟练掌握...
... diline son derece hakimimdir.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
我能用...语进行工作交流
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
我在...领域有...年工作经验
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
我是...的熟练使用者
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Se usa para referirse al software que manejas
我相信我是...和...技能的良好结合
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
出色的沟通技能
Mükemmel iletişim becerisi
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
演绎推理能力
Tümdengelim muhakemesi
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
逻辑性思考
Mantıklı düşünebilme
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
分析技能
Analitik düşünce
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
良好的人际交往技能
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
谈判技能
Anlaşma becerisi
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
观点陈述能力
Sunum becerisi
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
可以从...处获得推荐信
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
我可以在...的时候接受面试
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
此致
Saygılarımla,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Tüm içtenliğimle,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Saygılarımla,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Saygılar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean