Rumano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

존경하는 관계자 분께
Stimate Domn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
존경하는 관계자 분께
Stimată Doamnă,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
존경하는 관계자 분께
Stimate Domn/Doamnă,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
존경하는 관계자 분(들)께
Stimați Domni,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
존경하는 관계자 분(들)께
În atenția cui este interesat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
존경하는 김철수 님께
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
존경하는 김희연 님께
Stimată Domnișoară Popescu,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
친애하는 최현우님께
Dragă Andrei Popescu,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
...에 지원하고 싶습니다.
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
저의 장점은 ... 입니다.
Punctele mele forte sunt...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Domeniul meu de bază este...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Stăpânesc foarte bine...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Cunosc la nivel mediu...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Am...ani de experienţă în domeniul...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Sunt un utilizator experimentat de...
Se usa para referirse al software que manejas
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Abilităţi de comunicare excelente.
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
추론 이해 능력
Gândire deductivă.
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
논리적인 사고능력
Gândire logică.
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
분석 능력
Abilităţi analitice.
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
좋은 사교성
Abilităţi interpersonale bune.
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
협정 능력
Abilităţi de negociere
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
프리젠테이션 능력
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referinţele pot fi solicitate de la...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
... (이름) 드림
Cu stimă,
Formal, nombre del destinatario desconocido
... (이름) 드림
Cu sinceritate,
Formal, muy usado, destinatario conocido
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Cu respect,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
감사합니다. ...씨.
Toate cele bune,
Informal, entre socios de negocios que se tutean