Finlandés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Kære Hr.,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Kære Fru.,
Hyvä Rouva,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Kære Hr./Fru.,
Hyvä vastaanottaja,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Kære Hr./Fru.,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Til hvem dette ankommer,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kære Hr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kære Fru. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kære Frk. Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kære Fr. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kære John Smith,
Hyvä John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Kirjoitamme teille liittyen...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jeg ville søge stillingen som...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mine styrker er...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mit ekspertområde er...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jeg råder fremragende over...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jeg har en fungerende viden om...
Minulla on hyvät perustaidot...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jeg har... års erfaring indenfor...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jeg er en erfaren bruger af...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Se usa para referirse al software que manejas
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Fremragende kommunikations evner
Erinomainen kyky kommunikoida
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktiv argumentation
Deduktiivinen ajattelu
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisk tænkning
Looginen ajattelu
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytiske evner
Analyyttiset taidot
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Gode interpersonel evner
Hyvät ihmissuhdetaidot
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Forhandlings evner
Neuvottelukyvyt
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Præsentations evner
Esiintymistaidot
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencer kan rekvieres fra...
Suosituksia voi pyytää...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jeg er ledig til et interview den...
Olen saatavilla haastatteluun...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med venlig hilsen
Ystävällisin terveisin,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med venlig hilsen
Ystävällisin terveisin,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med respekt,
Kunnioittavasti,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Med venlig hilsen
Parhain terveisin,
Informal, entre socios de negocios que se tutean