Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Til hvem dette ankommer,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jeg ville søge stillingen som...
I would like to apply for the position of…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
I am particularly interested in this job, as…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
I would like to work for you, in order to…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mine styrker er...
My strengths are…
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
I would be well suited to the position because…
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mit ekspertområde er...
My area of expertise is…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Whilst working at… I became highly competent in…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Even under pressure I can maintain high standards.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
My native language is…, but I can also speak…
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jeg råder fremragende over...
I have an excellent command of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jeg har en fungerende viden om...
I have a working knowledge of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jeg har... års erfaring indenfor...
I have …years experience of working…
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jeg er en erfaren bruger af...
I am an experienced user of…
Se usa para referirse al software que manejas
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
I believe I possess the right combination of...and… .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Fremragende kommunikations evner
Excellent communication skills
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktiv argumentation
Deductive reasoning
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisk tænkning
Logical thinking
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytiske evner
Analytical skills
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Gode interpersonel evner
Good interpersonal skills
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Forhandlings evner
Negotiation skills
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Præsentations evner
Presentation skills
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Please find my résumé / CV attached.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
I can supply references from…if required.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencer kan rekvieres fra...
References can be requested from…
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jeg er ledig til et interview den...
I am available for interview on…
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med respekt,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean