Japonés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Kære Hr.,
拝啓
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Kære Fru.,
拝啓
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Til hvem dette ankommer,
関係者各位
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kære Hr. Smith,
拝啓 
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kære Fru. Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kære Frk. Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kære Fr. Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kære John Smith,
拝啓
・・・・様
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jeg ville søge stillingen som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mine styrker er...
私の強みは・・・・
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
・・・・することで貢献することができます。
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mit ekspertområde er...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jeg råder fremragende over...
・・・・語を話すことができます。
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jeg har en fungerende viden om...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jeg har... års erfaring indenfor...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jeg er en erfaren bruger af...
・・・・を使いこなすことができます。
Se usa para referirse al software que manejas
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Fremragende kommunikations evner
コミュニケーション能力
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktiv argumentation
演繹的推理力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisk tænkning
論理的思考能力
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytiske evner
分析能力
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Gode interpersonel evner
対人能力
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Forhandlings evner
交渉能力
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Præsentations evner
プレゼンテーション能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
履歴書を同封いたしました。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencer kan rekvieres fra...
・・・・から推薦状を頂きました。
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jeg er ledig til et interview den...
・・・・日なら伺うことができます。
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med venlig hilsen
敬具
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med venlig hilsen
敬具
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med respekt,
敬具
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Med venlig hilsen
敬具
Informal, entre socios de negocios que se tutean