Checo | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Miaj fortoj estas...
Moje silné stránky jsou...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mia areo de kompetenteco estas...
Moje oblast odborných znalostí je...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Mi havas bonegan komandon de...
Mám výbornou znalost...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Mi havas mezan scion de...
Mám znalost...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Mi havas... jarojn de sperto en...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Mi estas sperta uzanto de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Se usa para referirse al software que manejas
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Výborné komunikační schopnosti
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Dedukta rezonado
Dedukce
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logika rezonado
Logické myšlení
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analizaj kapabloj
Analytické schopnosti
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Bonaj interhomaj kapabloj
Dobré interpersonální schopnosti
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negocadaj kapabloj
Vyjednávací schopnosti
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Prezentaj kapabloj
Prezentační dovednosti
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Vi trovos mian karierresumo kune.
Můj životopis naleznete v příloze.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Vi povas akiri referencojn el...
Ohledně referencí se obraťte na...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Altestime,
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
S pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean