Finlandés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Kirjoitamme teille liittyen...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mi ŝatus labori por vi, por...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Miaj fortoj estas...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mia areo de kompetenteco estas...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Mi havas bonegan komandon de...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Mi havas mezan scion de...
Minulla on hyvät perustaidot...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Mi havas... jarojn de sperto en...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Mi estas sperta uzanto de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Se usa para referirse al software que manejas
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Erinomainen kyky kommunikoida
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Dedukta rezonado
Deduktiivinen ajattelu
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logika rezonado
Looginen ajattelu
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analizaj kapabloj
Analyyttiset taidot
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Bonaj interhomaj kapabloj
Hyvät ihmissuhdetaidot
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negocadaj kapabloj
Neuvottelukyvyt
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Prezentaj kapabloj
Esiintymistaidot
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Vi trovos mian karierresumo kune.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Vi povas akiri referencojn el...
Suosituksia voi pyytää...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Olen saatavilla haastatteluun...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informal, entre socios de negocios que se tutean