Tailandés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Estimata sinjoro,
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Estimata sinjorino,
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Estimataj sinjoroj,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Estimata John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mi ŝatus labori por vi, por...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Miaj fortoj estas...
จุดแข็งของฉันคือ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mia areo de kompetenteco estas...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Mi havas bonegan komandon de...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Mi havas mezan scion de...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Mi havas... jarojn de sperto en...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Mi estas sperta uzanto de...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Se usa para referirse al software que manejas
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Bonegaj komunikadaj kapabloj
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Dedukta rezonado
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logika rezonado
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analizaj kapabloj
ทักษะในการวิเคราะห์
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Bonaj interhomaj kapabloj
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negocadaj kapabloj
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Prezentaj kapabloj
ทักษะในการนำเสนอ
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Vi trovos mian karierresumo kune.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Vi povas akiri referencojn el...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Mi estas disponebla por intervjuo la...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Altestime,
ด้วยความเคารพ
Formal, nombre del destinatario desconocido
Altestime,
ด้วยความเคารพ
Formal, muy usado, destinatario conocido
Altestime,
ด้วยความเคารพ
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean