Checo | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Hyvä Herra,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Hyvä Rouva,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Hyvä vastaanottaja,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Hyvät vastaanottajat,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Hyvät vastaanottajat,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Hyvä herra Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Hyvä rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Hyvä neiti Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Hyvä John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Kirjoitamme teille liittyen...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Vahvuuksiini kuuluvat...
Moje silné stránky jsou...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Asiantuntemukseni keskittyy...
Moje oblast odborných znalostí je...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Mám výbornou znalost...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Minulla on hyvät perustaidot...
Mám znalost...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Se usa para referirse al software que manejas
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Erinomainen kyky kommunikoida
Výborné komunikační schopnosti
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktiivinen ajattelu
Dedukce
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Looginen ajattelu
Logické myšlení
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analyyttiset taidot
Analytické schopnosti
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Hyvät ihmissuhdetaidot
Dobré interpersonální schopnosti
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Neuvottelukyvyt
Vyjednávací schopnosti
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Esiintymistaidot
Prezentační dovednosti
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Můj životopis naleznete v příloze.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Suosituksia voi pyytää...
Ohledně referencí se obraťte na...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Olen saatavilla haastatteluun...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Ystävällisin terveisin,
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
S pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean