Coreano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Hyvä Herra,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Hyvä Rouva,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Hyvä vastaanottaja,
존경하는 관계자 분께
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Hyvät vastaanottajat,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Hyvät vastaanottajat,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Hyvä herra Smith,
존경하는 김철수 님께
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Hyvä rouva Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Hyvä neiti Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Hyvä neiti / rouva Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Hyvä John Smith,
친애하는 최현우님께
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Kirjoitamme teille liittyen...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Haluaisin hakea ... paikkaa...
...에 지원하고 싶습니다.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Vahvuuksiini kuuluvat...
저의 장점은 ... 입니다.
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Asiantuntemukseni keskittyy...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Hallitsen ...kielen loistavasti...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Minulla on hyvät perustaidot...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Se usa para referirse al software que manejas
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Erinomainen kyky kommunikoida
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktiivinen ajattelu
추론 이해 능력
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Looginen ajattelu
논리적인 사고능력
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analyyttiset taidot
분석 능력
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Hyvät ihmissuhdetaidot
좋은 사교성
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Neuvottelukyvyt
협정 능력
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Esiintymistaidot
프리젠테이션 능력
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Suosituksia voi pyytää...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Olen saatavilla haastatteluun...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Ystävällisin terveisin,
... (이름) 드림
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
... (이름) 드림
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
감사합니다. ...씨.
Informal, entre socios de negocios que se tutean