Danés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Hyvä Herra,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Hyvä Rouva,
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Hyvä vastaanottaja,
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Hyvät vastaanottajat,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Hyvät vastaanottajat,
Til hvem dette ankommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Hyvä herra Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Hyvä rouva Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Hyvä neiti Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Hyvä John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Kirjoitamme teille liittyen...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Jeg ville søge stillingen som...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mine styrker er...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mit ekspertområde er...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Jeg råder fremragende over...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Minulla on hyvät perustaidot...
Jeg har en fungerende viden om...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jeg er en erfaren bruger af...
Se usa para referirse al software que manejas
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Erinomainen kyky kommunikoida
Fremragende kommunikations evner
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktiivinen ajattelu
Deduktiv argumentation
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Looginen ajattelu
Logisk tænkning
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analyyttiset taidot
Analytiske evner
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Hyvät ihmissuhdetaidot
Gode interpersonel evner
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Neuvottelukyvyt
Forhandlings evner
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Esiintymistaidot
Præsentations evner
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Suosituksia voi pyytää...
Referencer kan rekvieres fra...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Olen saatavilla haastatteluun...
Jeg er ledig til et interview den...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean