Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
Se usa para referirse al software que manejas
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Looginen ajattelu
Logical thinking
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analyyttiset taidot
Analytical skills
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Esiintymistaidot
Presentation skills
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean