Esperanto | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Αξιότιμε κύριε,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Αξιότιμη κυρία,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimata John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Miaj fortoj estas...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Η ειδικότητά μου είναι...
Mia areo de kompetenteco estas...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Είμαι άριστος γνώστης της...
Mi havas bonegan komandon de...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Έχω μια καλή γνώση της...
Mi havas mezan scion de...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Mi estas sperta uzanto de...
Se usa para referirse al software que manejas
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bonegaj komunikadaj kapabloj
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Επαγωγική λογική
Dedukta rezonado
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Λογική σκέψη
Logika rezonado
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Αναλυτικές ικανότητες
Analizaj kapabloj
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Bonaj interhomaj kapabloj
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Negocadaj kapabloj
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Ικανότητες παρουσίασης
Prezentaj kapabloj
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Vi povas akiri referencojn el...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Με εκτίμηση,
Altestime,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Με εκτίμηση,
Altestime,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Με εκτίμηση,
Altestime,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
Informal, entre socios de negocios que se tutean