Húngaro | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Geachte heer
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Beste meneer Jansen
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Ik solliciteer naar de functie van ...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mijn sterke punten zijn ...
Erősségeim ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mijn vakgebied is ...
Szakterületem a ....
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Magas szinten beszélek...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Középszinten beszélek....
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Ik beschik over goede kennis van ...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Se usa para referirse al software que manejas
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Kiváló kommunikációs készség
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Analytisch denkvermogen
Deduktív érvelés
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisch denkvermogen
Logikus gondolkodás
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytische vaardigheden
Analitikus készségek
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Goede intermenselijke vaardigheden
Jó interperszonális készség
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Onderhandelingsvaardigheden
Jó tárgyalási készség
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentatievaardigheden
Előadó készség/Prezentációs készség
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean