Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Geachte heer
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Se usa para referirse al software que manejas
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisch denkvermogen
Logical thinking
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytische vaardigheden
Analytical skills
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentatievaardigheden
Presentation skills
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean