Japonés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Geachte heer
拝啓
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
拝啓
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
拝啓
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
拝啓
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
関係者各位
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
拝啓 
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Beste meneer Jansen
拝啓
・・・・様
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Ik solliciteer naar de functie van ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mijn sterke punten zijn ...
私の強みは・・・・
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
・・・・することで貢献することができます。
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mijn vakgebied is ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
・・・・語を話すことができます。
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Ik beschik over een goede beheersing van ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Ik beschik over goede kennis van ...
・・・・を使いこなすことができます。
Se usa para referirse al software que manejas
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Uitstekende communicatieve vaardigheden
コミュニケーション能力
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Analytisch denkvermogen
演繹的推理力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisch denkvermogen
論理的思考能力
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytische vaardigheden
分析能力
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Goede intermenselijke vaardigheden
対人能力
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Onderhandelingsvaardigheden
交渉能力
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentatievaardigheden
プレゼンテーション能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
履歴書を同封いたしました。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
・・・・日なら伺うことができます。
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Met vriendelijke groet,
敬具
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
敬具
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
敬具
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
敬具
Informal, entre socios de negocios que se tutean