Rumano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Geachte heer
Stimate Domn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
Stimată Doamnă,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
Stimate Domn/Doamnă,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
Stimați Domni,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
În atenția cui este interesat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Domnișoară Popescu,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Beste meneer Jansen
Dragă Andrei Popescu,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Ik solliciteer naar de functie van ...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mijn sterke punten zijn ...
Punctele mele forte sunt...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mijn vakgebied is ...
Domeniul meu de bază este...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Stăpânesc foarte bine...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Cunosc la nivel mediu...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Ik beschik over goede kennis van ...
Sunt un utilizator experimentat de...
Se usa para referirse al software que manejas
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Abilităţi de comunicare excelente.
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Analytisch denkvermogen
Gândire deductivă.
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisch denkvermogen
Gândire logică.
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytische vaardigheden
Abilităţi analitice.
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Goede intermenselijke vaardigheden
Abilităţi interpersonale bune.
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Onderhandelingsvaardigheden
Abilităţi de negociere
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentatievaardigheden
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Met vriendelijke groet,
Cu stimă,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
Cu sinceritate,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
Cu respect,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
Toate cele bune,
Informal, entre socios de negocios que se tutean