Ruso | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Ik solliciteer naar de functie van ...
Прошу принять меня на должность...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mijn sterke punten zijn ...
Мои сильные стороны:...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mijn vakgebied is ...
Я специализируюсь на...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Я отлично владею...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Я свободно говорю по...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Ik beschik over goede kennis van ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Se usa para referirse al software que manejas
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Отличные коммуникативные навыки
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Analytisch denkvermogen
Логическая аргументация
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisch denkvermogen
Логическое мышление
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytische vaardigheden
Аналитические способности
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Goede intermenselijke vaardigheden
Высокие личностные качества
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Onderhandelingsvaardigheden
Переговорческие навыки
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentatievaardigheden
Презентационные навыки
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Я свободен...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
С уважением ваш...
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que se tutean