Alemán | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Tisztelt Uram!
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Tisztelt Smith Úr!
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kedves Smith John!
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Erősségeim ...
Zu meinen Stärken zählen...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Szakterületem a ....
Mein Fachgebiet ist...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Magas szinten beszélek...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Középszinten beszélek....
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Se usa para referirse al software que manejas
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Kiváló kommunikációs készség
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktív érvelés
schlussfolgerndes Denken
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logikus gondolkodás
logisches Denken
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitikus készségek
analytische Fähigkeiten
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Jó interperszonális készség
hohe soziale Kompetenz
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Jó tárgyalási készség
Verhandlungsgeschick
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Előadó készség/Prezentációs készség
Präsentationsfähigkeiten
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Tisztelettel,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tisztelettel,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Tisztelettel,
Hochachtungsvoll
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Üdvözlettel,
Herzliche Grüße
Informal, entre socios de negocios que se tutean