Danés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Tisztelt Uram!
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Til hvem dette ankommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Tisztelt Smith Úr!
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kedves Smith John!
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Jeg ville søge stillingen som...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Erősségeim ...
Mine styrker er...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Szakterületem a ....
Mit ekspertområde er...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Magas szinten beszélek...
Jeg råder fremragende over...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Középszinten beszélek....
Jeg har en fungerende viden om...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jeg er en erfaren bruger af...
Se usa para referirse al software que manejas
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Kiváló kommunikációs készség
Fremragende kommunikations evner
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktív érvelés
Deduktiv argumentation
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logikus gondolkodás
Logisk tænkning
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitikus készségek
Analytiske evner
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Jó interperszonális készség
Gode interpersonel evner
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Jó tárgyalási készség
Forhandlings evner
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Előadó készség/Prezentációs készség
Præsentations evner
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referencer kan rekvieres fra...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Jeg er ledig til et interview den...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Tisztelettel,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Üdvözlettel,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean