Holandés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Tisztelt Uram!
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kedves Smith John!
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Ik solliciteer naar de functie van ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Erősségeim ...
Mijn sterke punten zijn ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Szakterületem a ....
Mijn vakgebied is ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Magas szinten beszélek...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Középszinten beszélek....
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Ik beschik over goede kennis van ...
Se usa para referirse al software que manejas
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Kiváló kommunikációs készség
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktív érvelés
Analytisch denkvermogen
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logikus gondolkodás
Logisch denkvermogen
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitikus készségek
Analytische vaardigheden
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Jó interperszonális készség
Goede intermenselijke vaardigheden
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Jó tárgyalási készség
Onderhandelingsvaardigheden
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentatievaardigheden
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Tisztelettel,
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Üdvözlettel,
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean