Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
I would like to apply for the position of…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
I am particularly interested in this job, as…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
I would like to work for you, in order to…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Erősségeim ...
My strengths are…
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
I would be well suited to the position because…
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Szakterületem a ....
My area of expertise is…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Even under pressure I can maintain high standards.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
My native language is…, but I can also speak…
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Magas szinten beszélek...
I have an excellent command of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Középszinten beszélek....
I have a working knowledge of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
I have …years experience of working…
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
I am an experienced user of…
Se usa para referirse al software que manejas
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
I believe I possess the right combination of...and… .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Kiváló kommunikációs készség
Excellent communication skills
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktív érvelés
Deductive reasoning
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logikus gondolkodás
Logical thinking
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analitikus készségek
Analytical skills
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Jó interperszonális készség
Good interpersonal skills
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Jó tárgyalási készség
Negotiation skills
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentation skills
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Please find my résumé / CV attached.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
I can supply references from…if required.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
References can be requested from…
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Számomra egy interjú megfelelne a ...
I am available for interview on…
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean