Húngaro | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
I refer to your advertisement in…dated… .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
I would like to apply for the position of…
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

I am particularly interested in this job, as…
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
I would like to work for you, in order to…
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
My strengths are…
Erősségeim ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
I would be well suited to the position because…
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Although I have no previous experience in…, I have had…
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
My area of expertise is…
Szakterületem a ....
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Whilst working at… I became highly competent in…
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Even under pressure I can maintain high standards.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
I have an excellent command of…
Magas szinten beszélek...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
I have a working knowledge of…
Középszinten beszélek....
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
I have …years experience of working…
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
I am an experienced user of…
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Se usa para referirse al software que manejas
I believe I possess the right combination of...and… .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Excellent communication skills
Kiváló kommunikációs készség
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deductive reasoning
Deduktív érvelés
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logical thinking
Logikus gondolkodás
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytical skills
Analitikus készségek
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Good interpersonal skills
Jó interperszonális készség
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negotiation skills
Jó tárgyalási készség
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentation skills
Előadó készség/Prezentációs készség
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
I can supply references from…if required.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
References can be requested from…
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
I am available for interview on…
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean