Polaco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

拝啓
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
拝啓
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
拝啓
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
拝啓
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
関係者各位
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
拝啓 
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
拝啓
・・・・様
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
拝啓
・・・・様
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
私の強みは・・・・
Moje mocne strony to ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
・・・・することで貢献することができます。
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
・・・・語を話すことができます。
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
・・・・語の知識も持ち合わせています。
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
・・・・を使いこなすことができます。
Biegle posługuję się programem/programami...
Se usa para referirse al software que manejas
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
コミュニケーション能力
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
演繹的推理力
Rozumowanie dedukcyjne
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
論理的思考能力
Logiczne myślenie
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
分析能力
Zdolności analityczne
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
対人能力
Zdolności interpersonalne
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
交渉能力
Zdolności negocjacyjne
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
プレゼンテーション能力
Umiejętność prezentacji
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
履歴書を同封いたしました。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Referencje na żądanie.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
・・・・から推薦状を頂きました。
Referencje na żądanie od ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
・・・・日なら伺うことができます。
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
敬具
Z wyrazami szacunku,
Formal, muy usado, destinatario conocido
敬具
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
敬具
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que se tutean