Italiano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Szanowny Panie,
Gentilissimo,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
Gentilissima,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
Gentili Signore e Signori,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
A chi di competenza,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Szanowny Panie,
Gentilissimo Bianchi,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje mocne strony to ...
I miei punti di forza sono...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Sto imparando...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Biegle posługuję się programem/programami...
Sono un(') utente esperto/a di...
Se usa para referirse al software que manejas
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Eccellenti doti comunicative
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Rozumowanie dedukcyjne
Capacità deduttive e di ragionamento
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiczne myślenie
Capacità logiche
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Zdolności analityczne
Capacità analitiche
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Zdolności interpersonalne
Ottime abilità interpersonali
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Zdolności negocjacyjne
Capacità di negoziazione
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Umiejętność prezentacji
Capacità di presentazione
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
In allegato trova il mio cv.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Referencje na żądanie.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencje na żądanie od ...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Sono disponibile per un colloquio...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Z wyrazami szacunku,
In fede,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku,
Cordialmente,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
I miei più cordiali saluti,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam,
Saluti
Informal, entre socios de negocios que se tutean