Japonés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Szanowny Panie,
拝啓
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
拝啓
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
拝啓
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
拝啓
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
関係者各位
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
拝啓 
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Szanowny Panie,
拝啓
・・・・様
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje mocne strony to ...
私の強みは・・・・
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
・・・・することで貢献することができます。
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
・・・・語を話すことができます。
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Biegle posługuję się programem/programami...
・・・・を使いこなすことができます。
Se usa para referirse al software que manejas
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
コミュニケーション能力
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Rozumowanie dedukcyjne
演繹的推理力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiczne myślenie
論理的思考能力
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Zdolności analityczne
分析能力
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Zdolności interpersonalne
対人能力
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Zdolności negocjacyjne
交渉能力
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Umiejętność prezentacji
プレゼンテーション能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
履歴書を同封いたしました。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Referencje na żądanie.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencje na żądanie od ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
・・・・日なら伺うことができます。
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Z wyrazami szacunku,
敬具
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku,
敬具
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
敬具
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam,
敬具
Informal, entre socios de negocios que se tutean