Ruso | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Szanowny Panie,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Szanowny Panie,
Уважаемый...
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Прошу принять меня на должность...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje mocne strony to ...
Мои сильные стороны:...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Я специализируюсь на...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Я отлично владею...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Я свободно говорю по...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Biegle posługuję się programem/programami...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Se usa para referirse al software que manejas
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Отличные коммуникативные навыки
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Rozumowanie dedukcyjne
Логическая аргументация
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiczne myślenie
Логическое мышление
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Zdolności analityczne
Аналитические способности
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Zdolności interpersonalne
Высокие личностные качества
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Zdolności negocjacyjne
Переговорческие навыки
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Umiejętność prezentacji
Презентационные навыки
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Referencje na żądanie.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencje na żądanie od ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Я свободен...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Z wyrazami szacunku,
С уважением...
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku,
С уважением ваш...
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
С уважением ваш...
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que se tutean