Turco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Szanowny Panie,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
Sayın Yetkili,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
Sayın Yetkili,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
Sayın Yetkililer,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
Yetkili makama / merciiye,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
Sayın Dilek Hanım,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
Sayın Melek Hanım,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
Sayın Demet Hanım,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Szanowny Panie,
Sayın Alihan Erturan,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje mocne strony to ...
Güçlü yanlarım ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
... diline son derece hakimimdir.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Biegle posługuję się programem/programami...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Se usa para referirse al software que manejas
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Mükemmel iletişim becerisi
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Rozumowanie dedukcyjne
Tümdengelim muhakemesi
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiczne myślenie
Mantıklı düşünebilme
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Zdolności analityczne
Analitik düşünce
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Zdolności interpersonalne
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Zdolności negocjacyjne
Anlaşma becerisi
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Umiejętność prezentacji
Sunum becerisi
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Referencje na żądanie.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencje na żądanie od ...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Z wyrazami szacunku,
Saygılarımla,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku,
Tüm içtenliğimle,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
Saygılarımla,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam,
Saygılar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean